1206-2019-1006981815614291219296.jpeg

Idag har vi varit gifta i nio år…nio lyckliga år som inneburit så mycket glädje, värme, kärlek och självklart utmaningar. Utmaningarna är dock inget negativt…vi måste bara ha rätt inställning när vi ställs inför dem. Utmaningar brukar uppstå när vi genomgår större förändringar i livet. En sådan förändring kan tillexempel uppstå när man skaffar barn. Då visar sig nya sidor hos oss som vi måste lära oss hantera och detta genom att finnas för varandra!

Min och Emils relation handlar inte om att följa våra känslor. Hade vi låtit dessa styra oss så hade vi gått skilda vägar flera gånger…vi är inte perfekta…vi är bara människor. När vi gifte oss tog vi ett beslut…vi beslutade att det skulle vara vi två tills döden skiljer oss åt. Jag vet att det inte alltid är så enkelt men jag tror att våra känslor många gånger kan vilseleda oss. Efter alla år tillsammans har vi funnit nycklar som funkar för vår relation när vi möter motstånd. Vi går in med inställningen att vi ska klara detta, vi låter inte våra känslor styra, vi kommunicerar, vi försöker inte förändra varandra utan försöker vara det bästa för den andre och vi säger förlåt. Ibland behöver vi bara gå utanför vår bekvämlighetszon och släppa vår stolthet❤️


Today we have been married for nine years…nine happy years which meant so much joy, warmth, love and of course challenges. However, the challenges are nothing negative…we just have to have the right attitude when faced with them. Challenges usually arise when we undergo major changes in life. Such a change can arise, for example, when you give birth to a child. Then we show new personalities that we must learn to handle and this by being there for each other!

My and Emil’s relationship is not about following our feelings. If we had let our feelings take over, we would have gone different ways several times…we are not perfect…we are humans. Although, when we got married we made a decision…we decided to stay by each others side no matter what until death do us part. I know that it’s not always that easy, but I think our feelings can often mislead us. After all these years together, we have found keys that work for our relationship when we meet resistance. We have the attitude that we can do this, we do not let our emotions lead the way, we communicate, we do not try to change each other but try to be the best for the other and we say sorry. Sometimes we just have to go outside our comfort zone and not be so proud❤️

1206-2019-1032460815639770250021.jpeg

Johannes 13:34-35 | Ett‎ nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra
Så som jag har älskar er skall också ni älska varandra
Om ni har kärlek till varandra, skall alla förstå att ni är mina lärjungar.

Detta är min favoritvers i bibeln och jag tror verkligen starkt på den. Jag vet att genom min och Emils kärlek till varandra och till våra barn så har vi fått sätta spår i andras hjärtan. Det handlar inte om att människor blir avundsjuka på oss och vill ha det vi har eller att vi vill pracka på vår tro på andra. För oss handlar det om att  vi vill att människor ska känna sig trygga i vårt umgänge, att de ska kunna slappna av i vårt hem och få bli en del av den kärlek som finns runt oss…vi vill att alla ska få känna sig älskade. Självklart behöver man inte vara kristen för att sprida kärlek och få andra att må bra…alla kan vi göra detta. Det är bara det att jag och emil valt att bygga våra liv och vår relation på denna övertygelse.


John 13:34-35 | A new command I give you, love one another. 
As I have loved you, so you must love one another.
By this everyone will know that you are my disciples, if you love one another.

This is my favorite verse in the Bible and I strongly believe in it. I know that through my and Emil’s love to each other and to our children, we have put traces in the hearts of others. It is not about people becoming envious of us and wanting what we have or that we want to proclaim our beliefs to others. For us, it’s about us wanting people to feel safe in our company, that they should be able to relax in our home and be a part of the love surrounding us..we want everyone to feel loved. Of course, you do not need to be a christian to spread love and make others feel well…this is something everyone can do. It’s just that I and emil have chosen to build our lives and our relationship with this beliefs.

1206-2019-1019532815626842004710.jpeg

Detta är min favoritsång just nu…den beskriver mina känslor för Emil på det mest perfekta sätt. Jag lyssnar på sången om och om igen, jag börjar gråta och jag får gåshud över hela kroppen. Mina känslor för denna man…jag kan inte beskriva dem. Han får mig att känna mig trygg, lycklig, som att jag är den vackraste kvinnan och viktigaste människan i hela världen…jag kunde inte önska mig mer…han är den perfekta mannen för mig. Det enda som kommer kunna skilja oss åt är döden och även efter det så tror jag att vi kommer återförenas i himlen❤️

“Jag kommer inte lämna dig
Jag kommer alltid vara dig trogen
Ett plus ett, två för livet
Om och om igen”

“Så…tro aldrig att jag kommer behöva mer
Jag har den rätta att leva för
Ingen annan är bättre, jag säger dig
Lägg ditt hjärta i mina händer
Jag lovar att det för alltid kommer vara helt
Vi glömmer aldrig denna stund
Vi kommer alltid förbli unga i vår kärlek för jag älskar dig
Om och om igen
Om och om igen”

Jag och Emil planerar att spela in denna sång…jag på sång och han på piano. Vi vill dela denna musik och sång med er på vårt sätt❤️


This is my favorite song right now…it describes my feelings towards Emil just in the right way. I listen to it over and over again, I start to cry and get goosebumps from top to toe. My feeling towards this man…I can’t describe them. He makes me feel safe, happy, like I’m the most beautiful woman and important person in the world…I could not wish for more…he is the perfect man for me. The only thing that could do us part is death and even after that i believe that we will be reunited in heaven❤️

“And I won’t leave you
Always be true
One plus one, two for life
Over and over again”

“So, don’t ever think I need more
I’ve got the one to live for
No one else will do, and I’m telling you
Just put your heart in my hands
Promise it won’t get broken
We’ll never forget this moment
Yeah, we’ll stay brand-new ’cause I’ll love you
Over and over again
Over and over again”

Emil and I have plans to record this song together…me on vocals and Emil on the piano. We want to share this song and lyrics with you in our way❤️

1206-2019-1012907815620216875024.jpeg

Du och jag, jag och du…precis så som det ska vara.

Pussar och kramar


You and me, me and you…just as it should be.

XOXO