1306-2019-0947772863207883499013.jpeg

181 dagar gjorda|99 dagar till Bf

Barnets status|64 procent av graviditeten är nu avklarad…woho! Vår lilla flicka väger nästan ett kilo och är cirka 31 cm lång från tårna till huvudet. Jag skulle dock gissa på att hon är större då både Malva och Melker varit storvuxna…detta har till och med skapat uppståndelse på förlossningen. Antar att jag serverar värsta buffébordet i magen😂. Under denna vecka har jag känt starkare rörelser vilket delvis beror på att hon växer och blir starkare men jag har också börjar märka ett mönster i hennes rörelser. Hon älskar när vi kommunicerar genom prat och klappar på magen men främst tycker hon om när vi spelar musik…precis som hennes syster gjorde❤️

Min status|På en vecka har lillfian vuxit ungefär 1 cm och gått upp cirka 140 gram. Det låter kanske inte så mycket men jag jag kan intyga att kroppen känner av växtkurvan😅. Jag känner att kroppen är tyngre, min ischias gör sig oftare påmind, jag kan inte längre ligga på rygg en hel natt, jag blir lättare andfådd och hjärtat bultar hårdare så att det ibland känns som ångest. Detta tyckte jag var jätte obehagligt under min första graviditet men sedan fick jag berättat för mig att det ökade blodflöde i kombination med att man blir andfådd kan frambringa just känslan av ångest. Detta var dock inte något att oroa sig för då det i mitt fall bara berodde på fysiska åkommor i och med graviditeten❤️ 

Övrigt| Idag går Emil på semester och kommer nästan vara hemma till mitten av augusti…woho! Jag känner mig så lättad…just nu behöver jag en utsträckt hand lite oftare än jag brukar.   

Veckans bön|Herre, du ser min flicka som växer i min livmoder. Du kan se hennes alla detaljer, alla muskler, alla ben, varje del av hennes sinne, hjärta och själ. Hon är vacker och älskad precis som hon är av dig och av alla människorna som omger henne. Ge mig frid genom denna graviditet, att jag kan överlämna all min oro och rädsla till dig❤️


181 days done |99 days to go

Baby’s status|64 percent of this pregnancy is now completed…woho! Our little girl weighs almost one kilo and is about 31 cm long from the toes to the head. However, I would guess that she is bigger when both Malva and Melker were big as newborns…they even created a stir when giving birth to them….I Suppose I serve a big buffet in my belly😂. During this week I have felt stronger movements which is partly due to her growing and that she is becoming stronger, but I have also started to notice a pattern in her movements. She loves when we communicate by talking to her and when pat my stomach. Her absolutely favorite though is when we play music…just like her sister did❤️

My status|In a week, our little girl has grown about 1 cm and gone up about 140 grams. It may not sound that much but my body has definitely been affected during the last week😅. My body is heavier, my sciatica is more of a problem, I can no longer lie on my back for a whole night, I get breathless easier and the heart beats harder so that it sometimes feels like anxiety. This I thought was very unpleasant during my first pregnancy but then I was told that the increased blood flow in combination with being short of breath can make you feel anxious. However, this was nothing to worry about as in my case it was only due to physical ailments during pregnancy❤️

Other|Today Emil goes on vacation and will be home to mid-August…woho! I feel so relieved…right now I need an extra hand a little more often than I usually do.

This week’s prayer|God, you see my baby girl who’s growing in my womb. You know her every detail, every muscle, every bone, every bit of her mind, heart, and soul. She is beautiful and she is beloved by you and the people surrounding her just as she is. Grant me peace throughout this pregnancy, that I can surrender every worry or fear to you❤️

1306-2019-0937489863197600956827.jpeg

Kläder från Chiquelle

Puss och kram


Clothes from Chiquelle

XOXO