2506-2019-0133379198620212121244.jpeg

Jag och Emil anser att vi har ett tryggt och stabilt förhållande. Självklart är vi inte alltid överens och vi blir arga på varandra precis som alla andra…men…vi har hittat nycklar som hjälper oss i vår relation. Under några veckor framåt kommer jag dela med mig av dessa nycklar…två stycken för varje inlägg. Tycker ni att de verkar helt knäppa glömmer ni bara bort dem men tycker ni att de ändå låter ganska så förnuftiga så kan ni prova och se om de funkar för er❤️

Beslut|Relationer är som en berg och dalbana…ibland går det upp och ibland går det ner. Ibland kan det till och med kännas som att den enda lösningen är att lämna varandra. Kanske är det också den enda utvägen för just dig men för någon annan kanske det är värt att kämpa på lite till. Jag tror att människan i sin natur är väldigt känslostyrd. Det är absolut inget fel med känslor men ska de verkligen få styra oss? När jag och Emil gifte oss tog vi ett beslut att kämpa för varandra…kämpa för vår relation och vår kärlek. Kärleken spirar inte alltid, vi bråkar, vi blir less men frågan är…om jag hade träffat någon annan hade då allt bara varit en dans på rosor?


Emil and I consider our relationship as safe and stable. We doesn’t always agree with one another and we become angry with each other just like everyone else…but…we have found keys that help us in our relationship. For a few weeks ahead, I will share these keys with you…two for every new post. If you think they are just rubbish, you just forget about them but if you think that they sound pretty sensible you can try them out in your relationship❤️
Make a decision|Relationships is like a roller coaster… sometimes it goes up and sometimes it goes down. Sometimes it may even feel like the only solution is to break up. Perhaps it is the the only way out for you, but for someone else it might be worth fighting a little bit longer. I believe that human is by nature very emotionally controlled. There is absolutely nothing wrong with emotions but is it healthy letting them control us? When Emil and I got married, we made a decision to fight for each other…fight for our relationship and our love. Our love doesn’t always sprout, we argue and we become tired of each other but the question is…if I had met someone else, do you think that everything would be only shimmery and pink clouds?

2506-2019-0145791198632624611347.jpeg

Gemensam ekonomi| Ekonomi är en stor fråga och detta är många relationers big issue. För oss var gemensam ekonomi svaret på detta tunga ämne. När vi hade separata bank konton tyckte jag att det kändes så jobbigt att Emil betalade så mycket mer. Det var inte så konstigt eftersom han hade ärvt pengar men jag kände mig ganska så kass som inte kunde bidra lika mycket. Min syn på vår ekonomi då var att Emils pengar var Emils och mina pengar var mina. När vi tog beslutet att dela vår ekonomi lättade mycket tyngd från bröstet. Idag är pengar något vi har gemensamt oavsett vem som tjänat- eller ärvt vad.


Shared finances|Economy is an important question and a big issue in many relationships. For us, common finances were the answer in this heavy topic. When we had separate bank accounts I felt …… because Emil was paying so much more. This wasn’t so…because he had inherited money but I felt so bad because I could not contribute with the same amount of money. Back then my view of our economy was that Emil’s money was Emils and that my money was mine. When we made the decision to have our finances together, much weight from the chest eased. Today, my view of our economy is that the money is ours together.

2506-2019-0141405198628237996764.jpeg

Puss och kram


XOXO