0407-2019-0231886439756318945387.jpeg

Idag är det fyra veckor sedan jag besökte barnmorskan sist. Jag fullkomligt älskar dessa besök även om de innebär blodprov och att behöva kissa i en mugg…fast vet ni…egentligen har jag inte så ont av det. Jag är bara så otroligt tacksam för att vi i Sverige får möjlighet till denna trygghet. Vi betalar visserligen pengar för det i form av skatt men det är något jag gärna gör❤️

Besöket var lite extra roligt idag eftersom hela familjen följde med. Melker var lite trött och gnällig men när jag tog blodtryck och blodprov var han så fascinerad och ville själv testa. Han kavlade till och med upp ärmen när jag tog blodprovet…stackarn visste inte riktigt vad han önskade😂 Nu är vi hemma igen och efter att fått höra hjärtljuden så ser vi extra mycket fram emot att få träffa vår lilla knodd❤️

Glykos: 4
Protein: 0
Vikt: +5kg
Blodtryck: 100/50
Sf mått: 27
Barnets hjärtljud: 144
Fosterläge: Huvudet nedåt


Today it’s four weeks since I last visited the midwife. I absolutely love these visits even if they involve blood tests and having to pee in a mug…well, if I should be honest…this doesn’t bother me so much. I’m just so incredibly grateful that in Sweden we get the possibility for this safety. We do pay for, not directly but in taxes, and that I gladly do❤️

The visit was a little bit extra fun today…the whole family decided to come along. Melker was a little tired and whiny but when I took the blood pressure and blood sample he was so fascinated and wanted to test himself. He even rolled up his sleeve when I took the blood sample…poor thing didn’t know what he wished for😂 Now we are back home again and after hearing the heartbeats we look forward seeing our little baby girl a little bit extra❤️

Week 28+5:
Blood glucose level: 4
Protein: 0
Weight: +5kg
Blood pressure: 100/50
Sf height: 27
Baby’s heartbeats: 144
Fetal position: Head down

0407-2019-0223775439748208382368.jpeg

Puss och kram


XOXO