DSC_3041-3.jpg

“Barn är duktiga imitatörer så ge dem något gott att imitera” – Okänd

Jag tror nog egentligen inte att jag behöver skriva så mycket till ovanstående citat. Du är ditt barns förebild och det som du gör kommer barnet snappa upp. Är du snäll, glad, respektfull, tålmodig och trevlig så är chansen stor att ditt barn kommer ta efter dessa positiva kvaliteter. Beter du dig på motsatt sätt är risken stor att det är de negativa egenskaperna ditt barn kommer ta efter. Ditt barn kommer på många sätt att spegla dig själv…vilka egenskaper vill du att ditt barn ska ta efter?


“Children are great imitators so give them something great to imitate” – Unknown

I don’t think I need to write so much to the quote above. You are your child’s role model and what you do your child will take after. If you are kind, happy, respectful, patient and pleasant to be around the chance that your child will take after your positive qualities is high. However, if you behave in the opposite way the risk is big that it is the negative properties your child will take after. Your child will in many ways reflect yourself…what qualities do you want your child to take after?

DSC_3041-1.jpg

Gabriel Riveros Vilches 📷

Puss och kram


Gabriel Riveros Vilches 📷

XOXO