DSC_0224

Bilderna i detta inlägg är från 2 år tillbaka då jag väntade Melker. De är tagna samma vecka som jag befinner mig i nu…vecka 37❤️. Vid samma tid såg många av mina värden och mått likadant ut som de gör nu. Jag har tillexempel samma SF mått, huvudet är ruckbart, blodtrycket är detsamma, proteinet var också då lika med 0…ja ni förstår vad jag menar. Det finns dock en ganska stor skillnad och det är att mitt järnvärde denna gång är mycket lägre än det var då. Jag har aldrig behövt äta järntabletter förut men nu behövdes det då det ligger på 97 och det borde inte underskrida 122. Det kanske också förklarar att jag gått upp 2 kg mer i vikt. Det är antagligen den ökade mängden vätska som ställer till det med värdena.

Jo…och vet ni? Nästa vecka ska jag mäta magen igen. Sf måttet hade inte ökat sedan sist och har det inte gjort det tills på torsdag så ska vi göra ett tillväxtultraljud. Detta oroar mig dock inte så mycket. Jag tror det beror på barnmorskan som mätte förra gången. Hon verkade ta till med råge när hon mätte. Hade min barnmorska mätt som jag alltid träffar så hade nog siffran varit lägre.

HB: 97
Protein: 0
Vikt: +9kg
Blodtryck: 110/60
Sf mått: 35
Barnets hjärtljud: 144
Fosterläge: Huvudet nedåt, ruckbart


The pictures in this post are from 2 years back when I was expecting Melker. They are taken the same pregnancy week that I am taking me through right now…week 37❤️Many of my test results and measurements where the same then and now. For example, the SF height is the same, the head is movable, the blood pressure is the same, and the protein was the same now and then. However, there is a pretty big difference and it is that my blood count is much lower than it was two years ago. I have never had to eat this kind of food supplements before but now I needed it as my blood count was 97 and it should not be below 122. It may also explain why I gained 2 more kg this pregnancy. It is probably the increased amount of body fluid that have made my blood count to lower.

Oh and you know what? I am going to measure my Sf height next week again because it was the same as before. If it is still the same next week we will have to do another ultrasound. This doesn’t worry me so much. it’s probably because of the other midwifes measurements. I think she got a number that was higher than it should have been. 

Blood count: 97
Protein: 0
Weight: +9kg
Blood pressure: 110/60
Sf height: 35
Baby’s heartbeats: 144
Fetal position: Head down, movable

DSC_0237

Puss och kram


XOXO