0609-2019-072373959187412110759.jpeg

266 dagar gjorda|14 dagar kvar till Bf
266 days done|14 days to go

Barnets status|Jag kan inte förstå…lilla ***** är nu 95% färdig….tänk att vi bara har 5% kvar innan BF. Enligt normalkurvan så är hon nu 50 cm lång och väger 3,3 kg. Jag tror dock att vi kan strunta i den så kallade normalkurvan…den har aldrig riktigt stämt in på våra barn😆. Just nu går vi bara och väntar på att förlossningen ska komma igång. Vår lilla flicka är färdigbakad så nu är det bara min kropp som ska känna sig redo. Mentalt är jag mer än redo. Kroppen känns också i bra form men det är klart…vad vet jag vad som händer inuti kroppen❤️

Min status|Jag har kommit in i ett bra flow nu. Efter förra veckans bravader så har jag struntat i promenader, jag sover 2 timmar om dagen, jag har kommit på lösningar som gör att jag inte behöver bära Melker lika mycket, Malva har börjat förskolan igen och trivs bra, vi har släppt på saker och känner inte dåligt samvete över saker som inte blir gjorda…ja ni förstår. Det enda jag känner är att vi inte hunnit fixa allt inför litens ankomst….men…det jag tänker på går faktiskt att fixa när hon finns här hos oss❤️

Övrigt|Ser ni den understa bilden? Emil lyckades ta den precis när jag hade en sammandragning. Det ser ut som jag stoppat en fotboll under tröjan😆 Och vet ni? Jag bara älskar att bära Emils kläder. Det är bland det bästa med att vara höggravid❤️


Baby’s status|I can’t understand…this pregnancy is now 95% finished. We only have 5% left to go until we reach goal. According to the normal curve our daughter measure 50 cm and weighs 3,3 kg. However, I think we can ignore the so called normal curve…it has never really showed some kind of reality. Right now we’re just waiting for the birth to start.Our little girl is fully developed so now it is all up to my body to feel ready. Mentally, I’m more than ready. My body also feels in a good shape…but then again…what do I know what is going on inside of my body❤️  

My status|I’ve got some good routines right now. After last week’s hurtful experience I have ignored walking, I sleep 2 hour every day, I have come up with solutions so I don’t have to carry Melker as much, Malva has started preschool again and she is doing well, we ignore things that we actually want to to deal without feeling  bad conscience about it…well…you understand what I mean. The only thing is that we have not been able to fix everything before the arrival of the little girl…but if I think of it…we can fix all of the things when she is already here with us❤️  

Other|Do you see the bottom picture? Emil managed to take it just when I had a contraction. Looks like I shave put a football under the jersey😆 And do you know what? I love wearing Emils clothes…it’s one of the best things about being pregnant the last weeks❤️  0609-2019-073163959195311558153.jpegVeckans bön|Kära herre…jag känner mig redo men också nervös. Hjälp mig att hålla lugnet och vaka över mig och vår lilla flicka. Vi båda behöver ditt beskydd inför det som komma skall.

Puss och kram


This weeks prayer| Dear lord…I feel ready but also nervous. Help me keep calm and watch over me and our little baby girl. We both need your protection for what is to come.

XOXO