2509-2019-0934571608233043657708.jpeg

Så mycket har hänt de sensate två veckorna. Märta föddes den trettonde september, vi förlorade vår pälsiga kompis förra torsdagen och idag ringde läkaren gällande blodproven Malva tog förra veckan.

Som ni kanske kommer ihåg så har Malva haft väldigt mycket ont i magen under våren och sommaren. Vissa perioder har det varit bättre och andra sämre. Innan sommarlovet bestämde vi oss dock för att ta kontakt med vårdcentralen. Där tog de prover för att kunna utesluta gluten och lite andra saker som jag inte minns vad det var. Alla prover såg bra ut men de skickade en remiss till sjukhuset då magen inte blev bättre.

Förra veckan var det då dags…då hade vi tid på barn- och ungdomsmottagningen. Där blev Malva knackad på magen, hon fick göra ultraljud och ta blodprov. Idag blev jag uppringd av läkaren då han fått provsvaren. Alla prover såg bra ut förutom ett som visade på förhöjda levervärden. Han sa att det kunde bero på en virusinfektion men ville inte spekulera så mycket. I och med detta ska Malva nu få ta fler prover för att se om levervärdena fortsätter hålla sig höga och om de gör det kommer de göra ett till ultraljud men denna gång mer ett  mer ingående.

Man skulle kunna tro att jag nu sitter här orolig och förtvivlad men jag känner mig faktiskt lugn. Jag har lärt mig att inte ta ut saker i förskott utan behålla lugnet och be om beskydd. Vem skulle det hjälpa om jag börjar bita mina naglar och slita mitt hår?

Puss och kram


So much have happened the last two weeks. Märta was born september thirteen, we lost our furry friend last Thursday and today the doctor called me about the blood samples Malva took last week.

As you may remember, Malva has had a lot of stomach ache during the spring and summer. Some periods have been better and others worse. Before the summer holidays, however, we decided to contact the health center. At the health center they took samples to exclude intolerans against gluten and some other things that I can’t remember what it was. All samples looked good but they sent us to the hospital as the stomach did not get better.

Last week it was time for Malva to visit the children’s and youth reception at the hospital.
There they felt on Malvas stomach, they did a ultrasound and took more blood samples. Today I was called by the doctor because he had received the answers. All samples looked good except for one that showed elevated liver values. He said it could be due to a infection but did not want to speculate as much. Because of this, Malva will now have to take more blood samples to see if the liver values ​​continue to remain high and if they do they will do another ultrasound but this time more thoroughly.

You might think I’m sitting here worried and despondent, but I actually feel calm. I have learned not to take things in advance but to keep calm and pray for protection. Who would it help if I started tearing my hair?

XOXO