Today’s pregnancy|Week 29

 

0407-2019-0237761439762194473511.jpeg

203 dagar gjorda|77 dagar kvar till Bf
203 days done|77 days to go

Barnets status|Vår lilla tjej är nu cirka 35 cm lång från fot till huvud och väger nästan 1,5 kg. Hjärnan och de inre organen fortsätter att utvecklas och under den här perioden kommer hon lägga på sig mer i vikt. Igår var vi hos barnmorskan och där fick vi höra det lilla hjärtat. Vi fick också veta att lilltjejen redan låg med huvudet nedåt. Läs mer om besöket hos barnmorskan HÄR❤️

Min status| Nu är vi inne i graviditetens tredje och sista trimester…jisses vilken fart det går i. Under den här veckan har jag mått sämre än tidigare veckor. Jag är otroligt trött och blir andfådd av ingenting…många gånger räcker det med att jag står upp. Jag vet att jag har kämpat med detta även under de andra graviditeterna men jag vänjer mig nog aldrig vid det. Förutom detta så har sammandragningarna kommit igång. De kommer främst när jag rör på mig mycket och när jag är jätte kissnödig men jag känner av dem däremellan också. Jag är dock ganska tacksam för att livmodern tränar…det har visat sig vara effektivt med de andra två❤️

Övrigt|Idag var jag med Malva på vårdcentralen. Jag hoppas innerligt att vi kommer få bra svar på blodproven…läs mer om besöket HÄR❤️

Veckans bön|Styr mina tankar kärleksfullt tillbaka till barnet inom mig, vars liv är ett mästerverk som behöver tålmodig tid till att skapas❤️

Puss och kram

0507-2019-0204478466473550736623.jpeg

Baby’s status|Our little girl is now about 35 cm long from top to toe and weighs almost 1.5 kg. The brain and the internal organs continue to develop and during this period she will add more weight. Yesterday we got to hear her heart when we met our midwife and we also got to know that she is already laying with her head down. Read more about the visit HERE❤️

My status|Now we are in the third and last trimester of the pregnancy…the time is flying by. During this week I have felt worse than previous weeks. I am incredibly tired and become breathless just like that…many times it’s enough just to stand up. I have struggled with this during the other pregnancies, but I will never get used to it. Besides this, the contractions have started. They come mainly when I move a lot and when I really need to pee but I feel them in between as well. However, I am quite grateful that the uterus is training…it has proved to be effective with the other two❤️ 

 

 

Other|Today I had to take Malva to the health center. I sincerely hope that we will get good answers from the blood samples…read more about the visit HERE.

This week’s prayer|Guide my thoughts lovingly back to the baby within me, whose life is a masterpiece that takes patience time to create❤️

 

XOXO

To spend two hours at the health center with big sister

0407-2019-0242591439767024369865.jpeg

Under de senaste dagarna har vår envisa, glada och spralliga tjej inte varit lika livlig som vanligt. Hon har varit trött, velat vara nära och så har hon haft ont i magen. Ont i magen har hon haft till och från under hela våren…vissa månader har det varit bättre och vissa sämre. Vi har tänkt kolla upp det under en längre tid men så kommer de bra topparna och vi har glömmer bort. De tre senaste dagarna har hon dock klagat så mycket så idag ringde jag till vårdcentralen.

På vårdcentralen klämde läkaren på magen för att kunna avgöra lite mer exakt vart smärtan sitter, hon lyssnade på hjärta, mage och lungor och så frågade hon både mig och Malva flera olika frågor. Jag fick bland annat berätta att min farmor och mamma har en glutenintolerans, att min sida av släkten har känsliga magar och såklart lite mer om Malvas krämpor. Besöket slutade med urinprov och ett stick i armen för att dels kunna mäta glukos nivåerna men främst för att skicka in och göra en utredning kring glutenintolerans. Jag är så stolt över vår tjej…både urinprov och stick i armen gick jätte bra. Nu är det bara att vänta och se vad provsvaren visar.

Puss och kram


During the recent days our stubborn, cheerful and lustrous girl has not been as ful of life as usual. She has been tired, wanted to be close and she has had stomach ache. She has had stomach ache all through the spring…some months it has been better and some it has been worse. We planned to check it out when it started but we forgot about it when her bad days was getting fewer. However, the last three days she has complained so much so today I called the health center.  

At the health center, the doctor pressed on her stomach to be able to determine a little more exactly where the pain is, she listened to the heart, lungs and stomach and asked both me and Malva a couple of questions. Among other things, I told the doctor that my grandmother and mother are gluten intolerant, that my side of the family has sensitive stomachs and of course I told her a little more about Malva’s ailments. The visit ended up with a urine sample and a blood sample to be able to measure glucose levels, but mainly to send it in and make an investigation on gluten intolerance. I am so proud of our girl…both of the samples went really well. Now we just have to wait and see what the tests shows.   

XOXO

Heartbeats, blood samples and fetal position

0407-2019-0231886439756318945387.jpeg

Idag är det fyra veckor sedan jag besökte barnmorskan sist. Jag fullkomligt älskar dessa besök även om de innebär blodprov och att behöva kissa i en mugg…fast vet ni…egentligen har jag inte så ont av det. Jag är bara så otroligt tacksam för att vi i Sverige får möjlighet till denna trygghet. Vi betalar visserligen pengar för det i form av skatt men det är något jag gärna gör❤️

Besöket var lite extra roligt idag eftersom hela familjen följde med. Melker var lite trött och gnällig men när jag tog blodtryck och blodprov var han så fascinerad och ville själv testa. Han kavlade till och med upp ärmen när jag tog blodprovet…stackarn visste inte riktigt vad han önskade😂 Nu är vi hemma igen och efter att fått höra hjärtljuden så ser vi extra mycket fram emot att få träffa vår lilla knodd❤️

Glykos: 4
Protein: 0
Vikt: +5kg
Blodtryck: 100/50
Sf mått: 27
Barnets hjärtljud: 144
Fosterläge: Huvudet nedåt


Today it’s four weeks since I last visited the midwife. I absolutely love these visits even if they involve blood tests and having to pee in a mug…well, if I should be honest…this doesn’t bother me so much. I’m just so incredibly grateful that in Sweden we get the possibility for this safety. We do pay for, not directly but in taxes, and that I gladly do❤️

The visit was a little bit extra fun today…the whole family decided to come along. Melker was a little tired and whiny but when I took the blood pressure and blood sample he was so fascinated and wanted to test himself. He even rolled up his sleeve when I took the blood sample…poor thing didn’t know what he wished for😂 Now we are back home again and after hearing the heartbeats we look forward seeing our little baby girl a little bit extra❤️

Week 28+5:
Blood glucose level: 4
Protein: 0
Weight: +5kg
Blood pressure: 100/50
Sf height: 27
Baby’s heartbeats: 144
Fetal position: Head down

0407-2019-0223775439748208382368.jpeg

Puss och kram


XOXO

Our keys to a happy relationship|Part 2

_MG_9912

Har du inte läst part 1 så gör det först…du hittar inlägget HÄR!

Kommunikation|Detta är något som jag kämpat med i min och Emils relation. Jag är eller rättare sagt var en sådan person som gick och irriterade mig på många saker. Det kunde handla om hur jag kände att Emil kontrollerade vår ekonomi, att han minsann borde förstå hur jag mår eller något så enkelt som att han inte stängde locket till toaletten. Att prata med varandra är viktigt. Om du inte kommunicerar med din partner kommer missförstånd lätt ske och detta leder i sin tur till situationer som helst vill undvikas. Ni kommer också stå och stampa utan att komma framåt och kanske är det till och med så att ni tar några steg bakåt. Det är inte bara viktigt att ni faktiskt kommunicerar utan också när och hur. 

– När väljer du att samtala?
Det är viktigt att ni båda är på gott humör inför samtalet. Gå inte in i något när någon av er är trött eller irriterad. Det du säger är inte heller för allas öron. Om samtalet sker inför någon annan…var klok. Du vill inte att din partner ska känna sig illa till mods och du vill inte heller att dina barn ska behöva ta del av allt som sägs mellan dig och din partner.

– Hur lägger du fram det du vill samtala om
För att få ut så mycket som möjligt av samtalet är ett bibehållet lugn viktigt. Ger du din partner möjlighet att bibehålla sitt?

– Respektera varandra!
Ni kanske inte alls håller med varandra men det är viktigt att respektera varandras åsikter och känslor…kör inte över dem!

Tänk på att kommunicera med varandra men tänk dig också för innan du inleder samtalet. Kommunikation borde vara något positivt som för er relation framåt.


If you haven’t read part 1 do it first…you fin it HERE

Communication|This is something I have struggled with in my and Emil’s relationship. I am or rather I was such a person who easily got irritated. I could get irritated about how I felt that Emil controlled our finances, that he should understand how I feel or something as simple as he didn’t close the toilet lid. Talking to each other is important. If you do not communicate with your partner, slight misunderstandings occur and this in turn can lead to situations that you prefer to avoid. You will also go round in cirkels  without going forward and perhaps it is even so that you will take steps back in your relationship. It is not only important that you actually communicate, but also when and how you do it.

– When do you choose to talk?
It’s important that you both are in a good mood before the conversation. Don’t start something when any of you are tired or annoyed! Also, what you say isn’t for everyones ears. If your conversation is in front of anyone else be wise…you don’t want your partner to feel uneasy and you also don’t want your children to have to share everything that is said between you and your partner.

– How do you present what you want to talk about?
To get the most out of the conversation, maintaining a calm is important. When you want to talk about something, do you present it in a way that gives your partner the opportunity to maintain their calm?

Respect each other!
You may not agree with each other at all but it is important to respect each other’s opinions and feelings…don’t run over them!

Be sure to communicate with each other but think one time extra before you start the conversation. Communication should be something positive for your relationship ahead.

_MG_9715

Sträva inte efter att förändra din partner| I början av vår relation påpekade vi ofta när vi tyckte att den andre inte uppfyllde våra förväntningar…precis som jag beskriv att jag gjorde ovan under avsnittet “kommunikation”. Vi klagade hit och vi klagade dit men det ledde ingenstans…det bröt snarare ner vår relation. Att kommunicera med varandra är jätte viktigt men det betyder inte att du ska försöka förändra din partner. Mitt råd är att försöka tänka ett varv extra innan du talar ut “leder det som jag vill säger till något gott?”och “för vems skull säger jag detta?”.  Din partner är inte en oslipad diamant som du ska forma till att passa just dina förväntningar. Det är tänkt att du och din partner ska slipas samman till ett och jag tror att det är det bättre att du slipar mer på dig själva än på din partner. Min fråga är nu till dig…hur kan du slipa dig själv för att vara en så bra partner som möjligt för din kärlek?


Don’t strive to change your partner|At the beginning of our relationship, we often pointed out when we felt that the other did not meet our expectations…just as I described what I did above in the section “communication”. We complained so muck but it led nowhere…it did actually break down our relationship. Communicating with each other is very important, but that doesn’t mean that you should try to change one another. My advice is to think one time to much before speaking out “does what I want to say lead to something good?” and “for whose sake do I say this?”. Your partner is not an uncut diamond that you should shape to suit your expectations. It is meant that you and your partner should be shaped together as one and I think that it’s better to grind more on your own diamond than on your partners. Now my question for you is…how can you grind your diamond so that you can be the best partner for you love of life? 

_MG_9951

Fotograf: Cecilia Lundmark

Puss och kram


Photographer: Cecilia Lundmark

XOXO

A new cozy corner to enjoy

0207-2019-0136478384467071031428.jpeg

Vårt utomhusprojekt är äntligen färdigt. Vi är så glada för denna lilla hörna där hela familjen kan samlas. Det är inte bara en plats att äta på…här kan vi läsa godnattsagor, njuta av regnet utan att bli blöta, ligga och vila, spela brädspel och så mycket mer. Det finns några småsaker kvar att göra. Jag vill att det ska bli lite mer ombonat…ni vet få till det där som gör vårt hem till just vårt. Jag tänkte få dit lite mer blommor, sätta upp belysning, införskaffa lite filtar och kuddar samt sätta lite ljus på bordet. Detta är så roligt tycker jag…jag älskar finishen❤️


Our outdoor project is finally finished. We are so happy for this corner where the whole family can gather. It’s not just a place to eat…here we can read bedtime stories, enjoy the rain without getting wet, get our afternoon nap, play board games and so much more. One thing that is left to do is to make it a little bit cozier with flowers, lamps, fabrics, candlelights and all that stuff that makes your home yours.Well…for me this is the fun part…I love to decorate❤️

0207-2019-0159223384489816238195.jpeg0207-2019-0148071384478663747572.jpeg0207-2019-0153093384483685571009.jpeg0207-2019-0142010384472603310073.jpeg

These two terrible days…please help!

0107-2019-0944547363572739760137.jpeg

Bebismagen…min älskade bebismage! De senaste två dagarna har jag fått känna av baksidan med att vara gravid. Jag har varit sååå trött både mentalt och fysiskt…så tufft. Jag har bara velat gråta och gömma mig i ett litet hål någonstans. Det tuffaste har dock varit kroppen. Känslan är att jag sprungit ett maratonlopp samtidigt som jag haft ångest. Hjärtat har rusat, jag har varit andfådd, musklerna har värkt och jag har liksom fått tänka på andningen. Jag vet att just detta varit tungt med de andra två men det har aldrig varit såhär jobbigt. Jag vet inte om det beror på att liten trycker på lungorna, att jag har brist på järn, att kroppen syresätter sig lite dåligt eller om jag bara är sååå trött. På torsdag ska jag till barnmorskan men jag hoppas innerligt att det hinner lugna sig tills dess. Har ni någon erfarenhet kring detta? Det må vara min tredje graviditet men det är alltid skönt att få stöd av andra❤️

Puss och kram


Baby belly…my lovely baby belly! The past two days I have felt the negativities about being pregnant. I have been so tired both mentally and physically…it’s so though. I have just been wanting to cry and hide in a whole somewhere. However, the toughest have been about my physically strength.  I have felt like I have run a marathon and at the same time endured anxiety. I know that I have felt the exact same thing with my two other children but it has never affected me this much. I don’t know if it’s because our little one is pushing against my lungs, that my iron levels are low, that my body doesn’t oxygenates itself enough or if I’m just sooo tired. On Thursday I will meet my midwife but i hope that I have started to feel better by then. Do you have any experiences? This may be my third pregnancy but it’s always comforting to have support from others❤️     

XOXO

Monday means a fresh start

0107-2019-1231218353892811753281.jpeg

Veckans bästa start: 
Att skriva denna punkt får mig alltid att tänka till lite extra kring hur viktigt det faktiskt är att hitta det positiva i det lilla. Det är ju långt ifrån varje måndag som bjuder på upplevelser då man känner…wow…detta kommer jag bära mig med långt framöver. Något som jag älskar men som jag kanske tar lite lite för mycket för givet är att få äta en god frukost tillsammans med dem jag älskar. Det är inte bara en startsträcka att få äta denna måltid tillsammans❤️


My weekly best start:
Writing this part always makes me think a little extra about how important it is to see the positive in the little. It is far from every Monday that offers experiences when you feel…wow…I will carry this with me for a long time ahead. Something I love but might take for granted is to have a tasty breakfast with those I love. It’s not just a meal you eat to refill you’re energy❤️

0107-2019-1235817353897410913697.jpeg

Veckans to do list:
Måndag: Ut på cykeläventyr med familjen.
Tisdag: Flädersaft ska göras och jag kommer undervisa en av mina sångelever.
Onsdag: Idag postas del 2 av “our keys to a happy relationship”.
Torsdag: Träffa Barnmorskan.
Fredag: Det ska bli regn och vad passar då bättre än att ha lite innemys.
Lördag: Bara vara och ha lite lördagsmys på kvällen.
Söndag: Utvärdering av den gångna veckans utmaning.


My weekly to do list:
Monday: We are going on an adventure by bike with the family. 
Tuesday: Elderflower juice is on the agenda this day and so are also my song student. 
Wednesday: Today I will post part 2 of “our keys to a happy relationship”.
Thursday: I will meet my midwife. 
Friday: This is going to be a rainy day så we take the opportunity to have a great day inside…that is also needed sometimes.
Saturday: We have nothing planned except for the Saturday candy.
Sunday: Evaluation of the past week’s Challenge.

0107-2019-1227229353888822754844.jpeg

Veckan nystart: 
Det har inte alls gått bra med utmaningen jag gav mig själv förra veckan. Jag har fått blackouts när jag sjungit och glömt text men jag har aldrig fått det i en sån här situation. Jag har aldrig haft så svårt att ge min kropp komplimanger som jag har nu. Antagligen beror detta på att jag blir påverkad av sociala medier men också att jag är gravid och bara ser alla delar av mig själv växa. Att jag påverkas av sociala medier är ingen annans fel…jag tillåter mig själv att bli påverkad. Jag kan önska hur mycket jag vill att idealen såg annorlunda ut men istället för att bara se på så gör jag något åt det genom att lära mig filtrera alla intryck❤️

Veckans utmaning: Älska din kropp
Fortsätt att skriva 2 saker jag tycker om med min kropp varje dag. Sålla informationen som kommer till mig genom media…ta hjälp av Emil❤️


My weekly fresh start:
It has not gone well with the challenge I gave myself last week. I have got blackouts when I have sung in front of an audience but I have never got one in a situation like this. I have never had such a hard time giving my body compliments as I have now. This is probably because I get affected by social media but also that I am pregnant and only see all parts of myself grow. The fact that I am affected by social media is no one else’s fault…I let myself get affected. I can wish how much I want that the ideals would be different but instead of doing nothing I do what I can by learning how to filter all of the impressions that reaches me❤️

My weekly challenge: Love your body
Continue to write 2 things I like with my body each day. Filter the information you get thru media…ask Emil for help❤️

0107-2019-1222976353884569161095.jpeg

Puss och kram


XOXO

Our paradise!

2906-2019-0928906311553578973804.jpeg

Idag har vi spenderat dagen hemma…nere vi sjön❤️

Det är så lyxigt att bara behöva gå några få minuter och så är vi nere vid sjön där vi kan åka båt, fiska och bada. Till Malvas stora glädje har vi hunnit med att göra alla tre sakerna idag.


Today we have spent our day at home…down by the lake❤️

It’s incredible luxurious that we can walk for just a few minutes and then we are down by the lake where we can ride the boat, fish and swim. To Malva’s great joy we have checked all three things today. 

2906-2019-0906334311531007406620.jpeg

Min fina flicka som var så taggad på att fiska. Tyvärr var det ingen fisk som nappade men tur var kanske det🙈


My beautiful girl who had been locking forward to go fishing. Unfortunately she didn’t get a fish…but maybe that was for the best🙈 

Min lilla familj…alla samlade på ett och samma ställe. Jag känner mig välsignad som har dem vid min sida och att vi får göra alla dessa roliga saker tillsammans❤️


My little family…all gathered in one place. I feel blessed that I have them by my side and that we get to do all this funny things together❤️

2906-2019-0953427311518099921726.jpeg

Någon som älskar att bada och som gärna ville skvätta lite på badkrukan bakom kameran…tur att pappa E kom till undsättning😂

Someone who loves to swim and who loves to splash on the mom behind the camera…I was not as delighted as she was. Lucky for med her dad came to rescue😂

2906-2019-0931961311556633762345.jpeg

Vår egna Ferdinand. Hon tycker inte heller om att bada men just nu är det så varmt för henne på dagarna som många gånger ger vi henne inte några valmöjligheter🙈 


Our own Ferdinand. She doesn’t like to swim either but it’s so hot for her nowadays so many times we doesn’t give her a choice🙈 

Vi stannar alltid för att plocka lite smultron längs vägen…enligt Melker är detta bär “namnam”. När han utrycker sig så gulligt så kan vi inget annat än stanna för att njuta hur bråttom vi än har❤️

Puss och kram


We always stop to pick some wild strawberries along the way..according to Melker this berry is “namnam”. When he expresses himself so cute, we can do nothing but stop to enjoy even if we’re in a hurry❤️

XOXO

 

Today’s pregnancy|Week 28

2706-2019-0908965252850958224949.jpeg

196 dagar gjorda|84 dagar kvar till Bf
196 days done|84 days to go

Barnets status|Nu är 70 % av graviditeten avklarad…imorgon kommer vi dessutom kliva in i tredje och sista trimestern. Vår minstingtjej är nu cirka 34 cm från huvud till fot och väger omkring 1,2 kg. Skulle förlossningen sätta igång tidigt så finns det redan nu stor chans att vår solstråle skulle klarar sig…men…vi får hoppas att hon stannar inne i tryggheten ett bra tag till.  Enligt forskare börjar barnet drömma under denna vecka som gått…vecka 28❤️

Min status| Jag mår fortfarande bra…lite illamående till och från men det löser jag med gaviscon. Fick en trötthets dipp igår men då hade barnen vaknat ovanligt tidigt plus att vi hade massa att göra i och med jordgubbsplocket. Jag fick dock gå och lägga mig senare under dagen vilket var…JÄTTE SKÖNT. Lilla skrållan fortsätter att hicka och böka runt i magen. Rörelserna är inte längre så små…de har blivit större och kraftigare. Kan det växa en blivande boxare inne i min magen kanske❤️?


Baby’s status|Now 70% of the pregnancy is completed…tomorrow we will step into the third and last trimester. Our little girl is now about 34 cm from top to toe and weighs about 1.2 kg. If she would wan’t to arrive earlier, there is already a great chance that she would be able to survive…but…we hope that she will stay safe and secure in my tummy for a while longer. According to researchers, the baby begins to dream during this week that passed…week 28❤️

My status|I am still feeling fine…I get a little bit nausea before bedtime but I solve it with gaviscon. Yesterday I got really tired but then the kids woke up unusually early plus we had a lot to do because of the strawberries we plucked in the morning. However, I got to go to bed later in the day which felt as if the heaven had arrived. Our cutie pie continues to hiccup and move around in my belly. The movements are no longer so small…they are bigger and more powerful. Maybe a boxer is growing inside my stomach❤️?

2706-2019-0951694252833687495785.jpeg

Övrigt|Nu börjar också Malva känna lillasysters rörelser. För henne har det varit svårt att förstå vad som är vad men nu när sparkarna är kraftigare så går det inte att ta fel❤️

 

Veckans bön|Håll mitt hjärta troget mot den enda sanna uppgiften som väntar…att få välkomna detta barn med hjärtat fullt av kärlek…amen❤️


Other|Now Malva has also begun to feel the baby’s movements. For her it has been hard to know if the movements have just been my breathings or her sisters kicks. But now when the little one is stronger Malva knows when baby M is saying hi from inside my belly❤️

This week’s prayer|Keep my heart faithful to the one true task before me…to welcome this child with my heart full of love…amen❤️

2706-2019-0900601252842594529637.jpeg

Klädet från NA-KD (Hoss x NA-KD)

Puss och kram


Clothes from NA-KD (Hoss x NA-KD)

XOXO

Our day in the strawberry heaven

2706-2019-0852979251031451985643.jpeg

Varje år åker vi och plockar jordgubbar…det är en tradition och vi älskar den. Tänk att få njuta av detta goda bär under hela vintern. De är visserligen inte färska men det är så gott att göra kräm, sylt, saft och att lägga mellan tårtorna.


Every year we plock strawberries…it’s a tradition and we love it. Imagine to be able to enjoy this berry throughout the winter. Well…they are not fresh but you can do cream, jam, juice and use between the layers in your cake…it’s so delicious. 

Alla hjälpte till att plocka jordgubbarna…till och med de minsta i familjen.


Everyone helped to pluck the strawberries…even the smallest in our family.

Tja…alla hjälpte till att plocka men vissa av oss stoppade mest i munnen🙈 


Well…everyone helped to pick but some of us put most of it in their mouths🙈 

Som du kan se!


As you can see!

Om du vill plocka jordgubbar i närheten av Vänersborg och Trollhättan så kan du åka till Bräckelids bär i Sollebrun

Puss och kram


If you want’t to pluck strawberries nearby Trollhättan och Vänersborg just gå to Bräckelids berries in Sollebrun.

XOXO